Uppförandekod

Globala organisationer såsom FN och OECD har fastställt ett antal internationella regler och förordningar som styr affärsaktiviteter inom områden som miljöansvar, mänskliga rättigheter, diskriminering, barnarbete, korruption etc. Som ett ansvarstagande företag är LRS minimistandard att lyda lagen och likaså att följa regler och riktlinjer.

Code of Conduct »